ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rmutl-mail
PasswordPlease enter the code show


ข้อแนะนำการลงชื่อเข้าใช้งาน

  • ป้อน Username และ Password ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ลงในช่อง Username และ Password ตามลำดับ
  • ป้อนรหัสยืนยันตัวตนที่ปรากฏด้านล่าง ลงในช่องว่างด้านขวาของรหัส
  • หากไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-5387-3602