กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

  • ทั้งหมด38,161
  • วันนี้17
  • เมื่อวาน17
  • สัปดาห์นี้101
  • สัปดาห์ที่แล้ว146
  • เดือนนี้416
  • เดือนที่แล้ว522
  • ปีนี้2,938
  • ปีที่แล้ว12,926
  • ทั้งหมด38,161
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์ (Objective)
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  8 กันยายน 2557

วัตถุประสงค์  (Objective)

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

   3. เพื่อจัดระบบการพัฒนานักศึกษา การให้บริการ  สวัสดิการ  และจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านบนพื้นฐานข้อมูลและงานวิจัย

   4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานกิจการนักศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ