กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

  • ทั้งหมด37,146
  • วันนี้4
  • เมื่อวาน22
  • สัปดาห์นี้61
  • สัปดาห์ที่แล้ว108
  • เดือนนี้442
  • เดือนที่แล้ว487
  • ปีนี้1,923
  • ปีที่แล้ว12,926
  • ทั้งหมด37,146
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
-
peera@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายอนุวัตร ศรีนวล
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
053-921444 ต่อ 1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
วณิชชา เฉลิมวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
053921444
wanitcha@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางวิบูลลักษณ์ บางพาน
-
-
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
น.ส.วีณารัตน์ อุดทา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
053-921444 ต่อ 482011
veenarat@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายสุรศักดิ์ ไชยวัง
นักวิชาการศึกษา
-
bluesonic_tom@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวนภาพร เขียววงค์
นักวิชาการศึกษา
053-921444 ต่อ 1230
Napaporn007@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายคุณพจน์ สันชุมภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-921444 ต่อ 1230
suncumpoo@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
น.ส นันทิดา รังสรรค์
นักวิชาการสถิติ
-
nuntida_0225@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายศิขรินทร์ บุญจี๋
นักวิชาการศึกษา
-
sikhrin_boonjee@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวกัลยาณี โพธิโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวเกวลิน บิณฑวิหค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวณัฐพัชร คอทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายดรัณภพ ประเสริฐชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางธนภรณ์ มณีแก้ว
พนักงานพิมพ์
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายธวัช จันต๊ะวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวนิลุบล สุขวณิช
นักจิตวิทยา
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางปวีณา ทองปรอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวพจนีย์ ราชญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางวริศรา ยืนยงกุล
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายวัชชิระ อินตาเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาววิชุรา ตาจันทร์ดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสายหยุด สุวัตถี
นักบริหารเครือข่าย
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวสุทธิลักษณ์ จักร์ปั๋น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นายสุรเชษ เสาร์อ้าย
นักวิชาการศึกษา
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
นางสาวอารีรัตน์ จรลังกา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-921444ต่อ่1230
dsd@rmutl.ac.th